Koret

Vox Humana er et kammerkor i Oslo med unge stemmer og høye musikalske ambisjoner. Korets profil er korkunst i videste forstand. Vi har egne innovative konsertprosjekter og opptrer ved ulike typer private og offentlige arrangementer. Vi har også bidratt på tre plateutgivelser og har spilt inn to musikkvideoer

Vi elsker en utfordring og tar gjerne i bruk konsertlokalet på utradisjonelle måter. Vi liker ikke å begrense oss på sjangerfronten, og synger derfor alt fra folkemusikk til barokk, jazz, klassisk, moderne og pop. Vi har gjennomført mange spennende prosjekter, blant annet i samarbeid med Tomas von Brömssen, Christian Borch, Helga Myhr, Sara Smiseth, Magnar Åm, Inge Bremnes, Mats Berglund Trio, Jaubi og Oslos Letteste Quiz. 

Vi er opptatt av å formidle vokalmusikk på nye måter, for å utvikle korkunsten og oss selv om sangere. Vi er dessuten en sosial gjeng som trives godt sammen og legger vekt på å skape et trygt rom der det er lov å prøve og feile. Koret har lang tradisjon med utenlandsturneer der vi samarbeider med lokale kor og musikere. Vi har rundt 30 aktive sangere, og er en veldrevet og demokratisk styrt organisasjon med engasjerte medlemmer. Vox Humana er medlem av Norges Korforbund.

Vox Humana ledes av dirigent Liv Astrid Hall, og har ordinære øvelser på OsloMet onsdager 18:30-21:00. Hovedrekruttering foregår ved semesterstart, men vi har også løpende opptak ved behov. Vi er ute etter et balansert sett av ferdigheter og egenskaper. Opptak skjer på grunnlag av prøvesang og en samtale, og kandidaten bør score høyt på flere av disse elementene: 

Ta kontakt på post@voxhumana.no dersom du er interessert i å synge med oss!