Dirigenten

Jeg heter Liv Astrid Hall og jeg har dirigert Vox Humana siden januar 2020.


Det beste med å dirigere Vox Humana er å se koristenes engasjement til musikken og higen etter å holde et høyt kunstnerisk nivå. De musikalske prestasjonene står alltid i sentrum, men likevel aldri i veien for det sosiale samholdet. Det inspirerer meg til å gjøre en god jobb. Jeg setter også stor pris på deres takhøyde for nerdeprat. Koristene kan lære meg om stjernehimmelen og havbunnen, mens jeg får snakke fritt om hvordan en renstemt treklang skal klinge. Det er kunnskapsutveksling på sitt beste.


Jeg har sunget i kor hele livet og kjenner ikke til en hverdag uten. Jeg har tatt en bachelor i kordireksjon på Norges Musikkhøgskole, hvor jeg lærte masse av dirigentlærerne Vivianne Sydnes, Tone Bianca Sparre Dahl og Grete Pedersen, og av sanglærer Mona Julsrud. Jeg har også nylig tatt en master i gehørfaget og prøver å kombinere det beste fra disse verdenene i mitt arbeid som kordirigent.


Vox Humana er et kor som kan nå langt og bredt. Deres konsertproduksjoner skiller seg fra det jeg tidligere har jobbet med, med sitt fokus på å gi publikum en helhetlig konsertopplevelse. Vox Humana sine konserter er ikke bare kormusikk satt sammen, men et konsept som er gjennomført og godt utarbeidet i alle ledd. Det er korkonserter jeg med stolthet kan være en del av. 


Min ambisjon er at Vox Humana skal fortsette å være et ambisiøst kor som synlig setter sitt preg på korfeltet, og som i fremtiden er et kor folk tenker på når man snakker om betydningsfulle prestasjoner. Jeg håper at vi sammen kan utfordre rammene for hva en korkonsert kan bety og inneholde, og med det inspirere til engasjement på tvers av fagfelt.

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS