Dag Jansson

Dag Jansson

Jeg har vært dirigent for Vox Humana siden 2006. Unge stemmer, høyt kompetansenivå, varierte musikalske interesser og stor entusiasme gir mange muligheter for meg som dirigent. Mitt prosjekt er å forene kammerkorets homogene klang og felles uttrykk med hver enkelt sangers musikalitet og individualitet. Koret skal være stort nok til å gi en god korklang, men lite nok til at hver enkelt kjenner stort ansvar for helheten. På denne måten kan koret beherske en stor repertoarbredde og vandre ubesværet mellom ulike musikkstiler. Jeg ønsker at Vox Humana skal møte publikum i musikalsk kommunikasjon på sitt beste. Det forutsetter trygge sangere, i det improvisatoriske og eksperimentelle såvel som i det klassiske.

Jeg har forsvart min doktorgradsavhandling ved Norges musikkhøgskole, den første i Norge om kordirigentrollen: Musical leadership: the choral conductor as sensemaker and liberator. Avhandlingen undersøker dirigentrollen slik den oppleves av den som blir ledet – altså korsangeren. Jeg har min bachelor- og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor ensembleledelse med Per Sigmund Torp og Tone Bianca Dahl inngikk.

Jeg leder også Alle-kan-synge i Moss, et opplegg for å lære alle å synge – uansett sanglige ferdigheter – enten man kjenner stemmeskam eller er trygg på egen stemme. Alle-kan-synge lærer meg stadig hvor sårbare vi er når det gjelder stemmen, hvilket potensiale den har og hvordan vi kan hente det ut – også for erfarne sangere.

Aktuelle linker: